emblem
महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद

अर्जदार लॉगिन

माहिती

  • कृपया जन्मतारीख mm - dd - yyyy ( १२ - ३१ - २०१९ ) ह्या स्वरूपनुसार टाका.
  • नोंदणी केलेल्या अर्जावरील आधार नंबर १२ अंकी येथे टाका.
  • जन्मतारीख व आधार नंबर चुकीचा नोंद झाल्यास दूरध्वनी क्रमांक : - (०२५३)-२३६२७६७ वर संपर्क साधावा.